උදය ගම්මන්පිල

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්මන්පිල, ජාතික ගීයේ භාෂාව සම්බන්ධයෙන් වරදවා ගනී

"

[ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හත්වැනි වගන්තිය] අනුව ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ජාතික ගීය ශ්‍රී ලංකා මාතා ගීය වන්නේය… එහෙම නම් තුන්වැනි උපලේඛනයේ දැක්වෙන ශ්‍රී ලංකා මාතා පදමාලාව හැර වෙනත් කිසිවක් ජාතික ගීය ලෙස සැලකුවොත් එය ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනයක් වෙනවා.

අද | ජනවාරි 1, 2020

false

වැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල විසින් ප්‍රකාශ කොට සිටින්නේ, ව්‍යවස්ථාවේ 7 වෙනි වගන්තියෙන් ජාතික ගීය සඳහන් වන්නේ සිංහලෙන් “ශ්‍රී ලංකා මාතා” කියා බැවින්, සිංහල හැරෙන්නට වෙනත් භාෂාවකින් ජාතික ගීය පැවතෙන බව සැලකීම ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනයක් බවයි.

මෙම ප්‍රකාශය විමසුම් කිරීම සඳහා FactCheck.lk මගින් ව්‍යවස්ථාව විමසා බලා ඇත. ව්‍යවස්ථාවේ නිල වශයෙන් ප්‍රකාශිත සංස්කරණයන්හි, ජාතික ගීයේ නම සහ පදමාලාව භාෂා දෙකකින්-එනම් සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන්- සඳහන් වේ. ව්‍යවස්ථාවේ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි සංස්කරණයන්හි එය “ශ්‍රී ලංකා මාතා” (“Sri Lanka Maatha”) ලෙසින් සඳහන් වන අතර, දමිළ සංස්කරණයේ එය “ශ්‍රී ලංකා තායේ” ලෙසින් සඳහන් වේ. එනිසා ව්‍යවස්ථාව මගින් ජාතික ගීය ඉදිරිපත් කොට ඇත්තේ “ශ්‍රී ලංකා මාතා” ලෙසින් පමණක් යැයි පැවසීම සාවද්‍ය වේ.

මෙම විමසුම සඳහා අප විසින් ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් වන කරුණු සාධක තුනක් සලකා බලා ඇත. (1) සිංහල සහ දමිළ යන භාෂා දෙකටම ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සහ ජාතික භාෂා ලෙස ව්‍යවස්ථාව මගින් එක හා සමාන තත්ත්වයක් ලබා දී ඇත. (2) ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාව නිල වශයෙන් සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත. (3) ව්‍යවස්ථාවේ අර්ථ නිරූපණය සහ භාවිතාව සඳහා එහි නිල වශයෙන් ප්‍රකාශිත කිසිදු සංස්කරණයකට හෝ කිසිදු භාෂාවකට ව්‍යවස්ථාව මගින් මූලිකත්වයක් ලබා නොදේ.

මෙම කරුණු මත පදනම්ව බැලූ විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්මන්පිලගේ තර්කය නිවැරදි වන්නේ නම්, ව්‍යවස්ථානුකූල වන්නේ ජාතික ගීයේ දමිළ සංස්කරණය පමණක් යැයිද යම් අයෙකුට පැවසිය හැක. මන්දයත්, ව්‍යවස්ථාවේ ජාතික ගීය දමිළ බසින් “ශ්‍රී ලංකා තායේ” කියාද ඇති බැවින් සහ දමිළ භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාවක් ලෙසින් මෙන්ම ජාතික භාෂාවක් ලෙසින්ද ව්‍යවස්ථානුකූලව සැලකී ඇති බැවිනි. මේ ඔස්සේ අපට පෙනෙන්නේ මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශය තර්කානුකූලව සැලකුවහොත්  ගැටළුකාරී බවයි.

එනිසා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්මන්පිලගේ මෙම ප්‍රකාශය සාවද්‍ය බව අපි කියමු.

සැලකිය යුතුයි: එක් බසකින් නොව වෙනත් බසකින් ව්‍යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කළ යුතු ද යන්න සලකා බැලීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නගින්නේ, ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වන යම් දෙයක හරය වෙනස් භාෂා පාඨයන්ගෙන් එකකට එකක් පරස්පර ලෙසින් ලියා ඇතිනම් පමණි. එවන් අවස්ථාවක නිවැරදි අර්ථ නිරූපණය තීරණය කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථානුකූල අධිකරණ බලය ඇත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණකි. කෙසේ වෙතත් මෙම අවස්ථාවේදී ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ජාතික ගීයේ සිංහල සහ දෙමළ සංස්කරණයන්හි එකම අර්ථයක් ඇති අතර, එකම තනුවක්ද නියම කොට තිබේ.

*FactCheck.lk හි නිශ්චය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම කරුණු සොයා බැලීමකදීම මෙන්ම මෙම කරුණු සොයා බැලීමේදීද වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ නම්, FactCheck.lk හි මෙම ඇගයීමද ඊට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීමට අප සුදානම්.මූලාශ්‍රය