අලි සබ්රි

පා.ම. අලි සබ්රි බදු ආදායම අඩු වීමේ බර පසුගිය රජයන් වෙත වැඩියෙන් පවරයි

"

[දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස බදු ආදායම] කාලයක් තිස්සේ මේ සියලු ආණ්ඩු [1981 සිට පැවති සියලු ආණ්ඩු] අතර පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා, අද වෙනකොට 8.7% ප්‍රමාණයකට කඩා වැටිලා තියෙනවා.

ඒෂියන් මිරර් YouTube නාලිකාව | මැයි 4, 2022

partly_true

තරමක් නිවැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම සැලකූ කළ 1981 සිට පැවති සෑම රජයක් යටතේම එය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට අඩු වී ඇති බව පා.ම. අලි සබ්රි සිය ප්‍රකාශය තුළින් සඳහන් කරයි. 

මෙම ප්‍රකාශයේ වැරදි නිවැරදිභාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා FactCheck.lk විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) 2021 වසර සඳහා වූ වාර්ෂික වාර්තාවත් පාර්ලිමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියත් (1978 සිට බලයට පැමිණි පාර්ලිමේන්තුවල ධුර කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා) පරිශීලනය කරන ලදි. 

බදු ආදායම සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සඳහා වන අගයන් වාර්ෂිකව ඉදිරිපත කෙරෙන බැවින් යම් රජයක ධුර කාලය තුළ දීඑකතු කරන ලද බදු ආදායමේ සාමාන්‍යය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගණනය කිරීමේදී පහත පියවර අනුගමනය කරන ලදි: එනම්, යම් වර්ෂයක පළමු මාස හය තුළ එම රජයේ ධුර කාලය අවසන්ව තිබූ අවස්ථාවලදී ඊට පෙර වර්ෂයේ අග තෙක් කාල සීමාව සඳහා උක්ත අගයේ සාමාන්‍යය ගණනය කර ඇත. එලෙසම, යම් වර්ෂයක අවසන් සය මාසය ඇතුළත එම රජයේ ධුර කාලය අවසන්ව තිබූ අවස්ථාවලදී එම වර්ෂයේ අග තෙක් කාල සීමාව සඳහා උක්ත අගයේ සාමාන්‍යය ගණනය කර ඇත. 

1978 සිට තේරී පත් වූ සියලුම රජයන්ගේ ධුර කාලය තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට එකතු කර තිබූ බදු ආදායමේ සාමාන්‍යය අංක 1 ප්‍රදර්ශිතය මගින පෙන්නුම් කෙරේ. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව බදු ආදායමේ ප්‍රතිශතය කාලයත් සමඟ අඩු වීමේ ප්‍රවණතාවක් අනුගමනය කර ඇති බව එම ගණනය කිරීම තුළින් පෙනී යයි. කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් රජයන් යටතේ දී මෙම ප්‍රවණතාව වෙනස් වූ බව ද මෙහි දී දක්නට ලැබේ. එනම්, හයවන සහ අටවැනි පාර්ලිමේන්තු ධුර කාල තුළ දී එකතු කරන ලද බදු ආදායම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට, ඊට පෙර පැවති පාර්ලිමේන්තු ධුර කාලය තුළ පැවති අගයට සාපේක්ෂව වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත. 

එකතු කරන ලද බදු ආදායම පැවති සෑම රජයකම ධුර කාලය තුළ දී අඩු වූ බවට පා.ම. සබ්රි කළ ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවේ. කෙසේ වෙතත්, එකතු කරන ලද බදු ආදායම අඩු වීමේ ප්‍රවණතාව ඔහු විසින් නිවැරදිව හඳුනා ගෙන ඇති බැවින් ද ‌‌බොහොමයක් රජයන්ගේ ධුර කාල තුළ මෙම ප්‍රවණාතව දක්නට ලැබෙන බැවින් ද පා.ම. අලි සබ්රි ගේ ප්‍රකාශය තරමක් නිවැරදියි යනුවෙන් අපි වර්ගීකරණය කරන්නෙමු.  

* FactCheck.lk හි නිශ්චය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන වූ තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම FactCheck.lk විශ්ලේෂණයක් සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම මෙම FactCheck.lk විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් ද වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ නම්, FactCheck.lk හි මෙම ඇගැයීම ද ඊට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීමට අප සූදානම්.

ප්‍රදර්ශිතය 1: 1978 සිට සෑම පාර්ලිමේන්තු ධුර කාලයක් තුළදී ම එකතු කරන ලද බදු ආදායම, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට

මූලාශ්‍රය:ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) 2021 වාර්ෂික වාර්තාව

 මූලාශ්‍රය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2021 වාර්ෂික වාර්තාවේ විශේෂ සංඛ්‍යාලේඛන පරිශිෂ්ටය, ප්‍රවේශය: https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2021/en/16_S_Appendix.pdf [ අවසන් වරට ප්‍රවේශය 2022 ජූනි 8]  

පාර්ලිමේන්තු කාල පරිච්ඡේද, ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය, ප්‍රවේශය: https://www.parliament.lk/duration-of-parliament [ අවසන් වරට ප්‍රවේශය 2022 ජූනි 8]

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.