උදය ගම්මන්පිල

ජනවිකාසය වෙනස් වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්මන්පිලට ගණන් පටලැවී ඇත

"

අවුරුදු 5 සිට 9 දක්වා වයස් කාණ්ඩයට සාපේක්ෂව අවුරුදු 0 සිට 4 දක්වා වයස් කාණ්ඩය තුල සිංහල ජනගහනය වැඩි වී ඇත්තේ 0.5%කින්. නමුත් මුස්ලිම් ජනගහනය 1.4%කින් නැතිනම් තුන් ගුණයකින් වැඩි වී තිබෙනවා… ළමා ජනගහනයේ ප්‍රවණතා සලකා බලන විට ඉදිරි වසර දහය තුල මුස්ලිම් ජනගහනය 12% ඉක්මවා යනවා.

මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිලගේ නිල වෙබ් අඩවිය | ජූනි 20, 2019

blatantly_false

මුළුමනින්ම වැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

ඉහත දැක්වූ ප්‍රකාශයෙහි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල විසින් ප්‍රකාශයන් දෙකක් සිදු කරයි. එනම් (අ) මුස්ලිම් (ශ්‍රී ලංකා යෝනක) ජනගහනය, මීළඟ වසර 10 දී (එනම් 2029 වන විට) සමස්ත ජනගහනයෙන් 12% ක ප්‍රතිශතය ඉක්මවනු ඇති බව; සහ (ආ) මුස්ලිම් ජනගහණයේ ශීඝ්‍ර වර්ධනය හමුවේ සිංහල ජනගහනය ක්ෂය වී ගොස්, වඳවී යෑමේ තර්ජනයකට මුහුණ පා සිටින බවයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ මෙම ප්‍රකාශයන්ට පදනම් වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලාංකීය සිංහල සහ ශ්‍රී ලාංකීය යෝනක ජන කොටස්වල, වයස අවුරුදු 5-9 ත් අතර කණ්ඩායමට (2003-2007 කාලය තුළ උපන්) සාපේක්ෂව වයස අවුරුදු 5 ට අඩු  කණ්ඩායමෙහි (2008-2012 කාලය තුළ උපන්) වර්ධනය වේ.

මන්ත්‍රී ගම්මන්පිලගේ ප්‍රකාශය සනාථ කළ හැකිදැයි නිගමනය කරනු පිණිස, FactCheck.lk කණ්ඩායම විසින් මන්ත්‍රීවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ දත්ත සහ ඔහුගේ ප්‍රකාශයේ පදනම භාවිතා කරමින් විමසුම් කොට ඇත. මෙම විමසුම මගින් මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කළ දත්ත සහ ප්‍රකාශිතව ඇති සංඛ්‍යාලේඛනයන් (වගුව 2 බලන්න) අතර ඇති ඇතැම් සුළු සුළු විසමතාවයන් අත්හැර ඇත. එසේම ජනමාධ්‍ය තුළ සැලකිය යුතු තරමේ කථාබහකට පාත්‍ර වූ, මන්ත්‍රීවරයා මෙම ප්‍රකාශයන් වෙත ප්‍රවිශ්ට වූ ක්‍රමවේද ප්‍රවේශය සම්බන්ධයෙන් වන සැලකිලිමත් වීම්ද මෙහිදී නොතකා හැර ඇත.

මන්ත්‍රීවරයා මගින් ලබාදෙන ලද නිශ්චිත අංකයන් පදනම් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ වයස අවුරුදු 5 හෝ ඊට අඩු 2008-2012 කාලයේදී උපන් කණ්ඩායමේ වර්ධන අනුපාතයන්, 2003-2007 කාලයේදී උපන් කණ්ඩායම හා සංසන්දනය කොට බැලූ විට, සිංහල සහ යෝනක ජනගහනයන් සඳහා එය පිළිවෙලින් 0.48% සහ 1.43% බව පෙනී යයි. මෙම සිංහල සහ යෝනක ජනගහනයන් සඳහා පස් අවුරුදු වයස් කාණ්ඩයේ වර්ධනය, ඉන් පෙර වසරේ උපත් වලට සාපේක්ෂව බැලූ විට පිළිවෙලින් 0.096% සහ 0.284% යන වාර්ෂික උපත් වර්ධන අනුපාතයන්ට සමාන වේ. ලබාගැනීමට ඇති ආසන්නතම ජනසංගණන දත්ත පදනම් කරගනිමින්, 0.6% ක වාර්ෂික ජනගහණ මරණ අනුපාතයද මෙහිදී ගණන් ගැනී ඇත. පළමු වගුවේ දැක්වෙන ආකාරයට මෙම පරාමිතීන් යොදාගනිමින් FactCheck.lk මගින් 2012 න් පසු සිංහල සහ යෝනක ජනගහණයන් ගණනය කර ඇත. අනෙකුත් ජන සංඛ්‍යාවන්ගේ වර්ධන අගය බිංදුව ලෙසින් සලකා ඇති අතර, එය මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශය වෙත වාසි සහගත වී ඇත.

මන්ත්‍රී ගම්මන්පිලගේම දත්ත සහ ඔහුගේ ප්‍රකාශයේ පදනමම භාවිතා කරමින් සිදු කළ මෙම ගණනය කිරීමෙන් පෙන්වා දෙන්නේ දෙනු ලබන්නේ, අනෙකුත් ජනගහනයේ වර්ධනය බිංදුව ලෙසින් සැලකූ විට පවා යෝනක ප්‍රජාව සමස්ත ජනගහණයෙන් 12% ක් බවට පත්වන්නේ මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කරනා ආකාරයට තවත් වසර 10 කින් (එනම් 2029 දී) නොව තව වසර 50 කදී (එනම් 2069 දී) බවයි.

එසේම මන්ත්‍රී ගම්මන්පිලගේම දත්ත සහ ඔහුගේ ප්‍රකාශයේ පදනමම භාවිතා කරමින් බලනා විට, මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කරනා ලෙසට සිංහල ජනගහනය වඳ වීමේ අනතුරට ලක් වීමට එම සංඛ්‍යාවන් මගින් ඉඩ නොදේ. සැබවින්ම එම සංඛ්‍යාවන් මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ, යෝනක ජනගහනයට අඩු තරමින් සිංහල ජනගහනයේ ප්‍රමාණයට පත් වීමට පවා තවත් වසර 1,063 ක් (එනම් 3082 වසර වන තුරු) ගත වනු ඇති බවයි.*

මෙයින් අදහස් වන්නේ මන්ත්‍රී ගම්මන්පිල විසින් ඉදිරිපත් කළ දත්ත හා එම දත්ත භාවිතා වූ පදනම සහ ඔහු ඒ ඔස්සේ පැමිණි ජනවිකාස නිර්ණයන් අතර අතිවිශාල නොගැලපීමක් පවත්නා බවයි.

එනිසා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිලගේ උක්ත ප්‍රකාශය අත්‍යන්තරයෙන්ම සාවද්‍ය යැයි අපි ප්‍රකාශ කරමු.

**FactCheck.lk හි නිශ්චය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම කරුණු සොයා බැලීමකදීම මෙන්ම මෙම කරුණු සොයා බැලීමේදීද වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ නම්, FactCheck.lk හි මෙම ඇගයීමද ඊට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීමට අප සුදානම්.

වගුව 1: පා.ම.ගම්මන්පිල විසින් ඉදිරිපත් කළ දත්ත සහ පදනම අනුව ප්‍රක්ෂේපණය කළ ජනවිකාසයේ වෙනස්වීම

ගණනය සඳහා වූ පරාමිතීන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ දත්ත සහ ප්‍රකාශිත සංඛ්‍යාලේඛනයන්ගෙන් ව්‍යුත්පන්න කොට ගෙන ඇත:

(i) සිංහල ජනගහනයේ වාර්ෂික උපත් වේගය: = 0.096%

(ii) යෝනක ජනගහනයේ වාර්ෂික උපත් වේගය: = 0.284%

(iii) සමස්ත ජනගහනයෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙසින් මරණ සංඛ්‍යාව, 2012 වසරේ (සංගණන වර්ෂය) දත්ත ඇසුරින්= 122,741/ 20,359,439 = 0.60%

(iv) අනෙකුත් වාර්ගික කණ්ඩායම් වල ජනගහන වර්ධනය (එනම් සිංහල සහ යෝනක හැර) බිංදුවට සමාන බව සලකා ඇත.

 මූලාශ්‍රය

මුල් ප්‍රකාශය සඳහා: පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිලගේ නිල වෙබ් අඩවිය, ‘වඳවීම නිල වශයෙන් තහවුරුයි, මුස්ලිම් ළමා ජනගහනය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළට  – උදයගෙන් විශේෂ හෙළිදරවුවක්’, 2019 ජූනි 20, http://udayagammanpila.com/story/සිංහලයාවඳවීමනිලවශයෙන්/[අවසන් වරට ප්‍රවේශය: 2019 නොවැම්බර් 27]

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, ජනගහන වගු – ජනගහන හා නිවාස සංගණනය 2012,  http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/FinalPopulation.pdf [අවසන් වරට ප්‍රවේශය: 2019 නොවැම්බර් 27]

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, වැදගත් සංඛ්‍යාලේඛන – මරණ 2012,  http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/VitalStatistics/Tables.asp?Year=2012 [අවසන් වරට ප්‍රවේශය: 2019 නොවැම්බර් 27]