රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මද්දුම බණ්ඩාර විසින් අපරාධ අඩුවීම මඳක් අතිශයෝක්තියට නංවයි

"

පසුගිය වසර හතර තුලදී, එනම් මින් පෙර තිබූ රාජපක්ෂ රෙජීමය හා සංසන්දනය කර බලන විට මෙම රජය යටතේදී සියලුම ආකාරයේ අපරාධයන් ප්‍රබලව පහත වැටී තිබෙනවා.

ඩේලි නිව්ස් | ඔක්තෝබර් 30, 2019

partly_true

තරමක් නිවැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාරගේ ප්‍රකාශය, 2019 ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සහ ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දත්ත වාර්තාවේ බරපතල අපරාධ සාරාංශගත කිරීම් (GCA) හි නවතම දත්ත භාවිතා කරමින් FactCheck.lk මගින් විමසා බලා ඇත.

වගු අංක 1 සහ 2 මගින් පෙන්වා දෙන්නේ, යම් සුළු සුළු විචලනයන් සමඟින් වුවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ සංඛ්‍යාවන් බොහෝ කොට නිවැරදි බවයි. එසේ වුවත් ඔහු විසින් සංසන්දනය කොට ඇති සංඛ්‍යාවන් නොමගයවනසුළු බවද කිව යුතුවේ. මන්දයත්, ඔහු විසින් 2018 වසර හා සිදුකර ඇති සංසන්දනයන් තුනෙන් දෙකක් සඳහාම භාවිතා කොට ඇත්තේ 2014 දත්ත නොව 2012 දත්ත වන බැවිනි.

2014 වසරේ සංඛ්‍යාලේඛනයන් භාවිතා කළ හොත් පෙනී යන්නේ, වාර්තාගතව ඇති (අ) ඝාතනයන්, (ආ) ලිංගික අපරාධ/ව්‍යභිචාරයන්, සහ (ඇ) සමස්ත අපරාධයන්ගේ අඩු වීම පිළිවෙලින් 10.8%, 10.8% සහ 28.7% ක් වන බවයි. කෙසේ වුවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා විසින් උපුටා දැක්වූ සංඛ්‍යාවන්ට අනුව යෝජනා කෙරෙන්නේ, අපරාධ ප්‍රමාණයේ අඩුවීම පිළිවෙලින් 24.7% ක්, 19.2% ක් සහ 29.4% ක් වී ඇති බවයි.

මෙසේ බැලූ විට කිව හැක්කේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මද්දුම බණ්ඩාර විසින් ඉදිරිපත් කළ සංඛ්‍යාවන් නිවැරදි වුවත්, ඔහු සංසන්දනයට ගෙන තිබෙනා වසර, සැසඳීම් ස්ථාන තුනකින් දෙකකදී වැරදි බවයි. නිවැරදි සැසඳීම් වසර යොදා බැලූ විට පෙනී යන්නේ, ඝාතන සහ ලිංගික අපරාධ/ව්‍යභිචාරයන් පහත වැටී ඇති ප්‍රතිශතය මන්ත්‍රීවරයා විසින් ප්‍රකාශ කළ ප්‍රමාණයෙන් අඩක් පමණ වන බවයි. එය එසේ වුවත්, සමස්ත සංඛ්‍යාලේඛනයන් ගෙන බැලූ විට අපරාධ අඩුවීමක් පවතින බවට අමාත්‍යවරයා විසින් කළ ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. එනිසා සමස්ත අපරාධ අඩුවීමේ ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් ඔහු දළ වශයෙන් නිවැරදි වේ.

එනිසා ඔහුගේ ප්‍රකාශය අර්ධ සත්‍යයක් ලෙසින් අපි වර්ගීකරණය කරමු.

*FactCheck.lk හි නිශ්චය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම කරුණු සොයා බැලීමකදීම මෙන්ම මෙම කරුණු සොයා බැලීමේදීද වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ නම්, FactCheck.lk හි මෙම ඇගයීමද ඊට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීමට අප සුදානම්.මූලාශ්‍රය