රෝහණ බණ්ඩාර

අයවැය පොරොන්දු ගැන පා.ම. රෝහණ බණ්ඩාරගේ ප්‍රකාශය තරමක් දුරට හරි

"

|

partly_true

තරමක් නිවැරදියි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත.