ரமேஷ் பத்திரண

இலங்கையில் டீசலின் விலை குறைவு என்பதை மட்டும் அமைச்சர் பத்திரண சரியாகக் குறிப்பிடுகிறார்

"

தெற்காசியப் பிராந்தியத்திலுள்ள நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் எமது நாட்டில் எரிபொருளின் விலை பிராந்தியத்திலுள்ள பிற நாடுகளை விடக் குறைவாகும். இந்தப் பிராந்தியத்திலுள்ள நாடுகளில் பாகிஸ்தான் மட்டுமே இலங்கையை விடக் குறைந்த விலையில் டீசலை வழங்குகிறது. பிராந்தியத்திலுள்ள பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையில்

ஹன்சார்ட் | ஜூலை 20, 2021

partly_true

Partly True

உண்மைச் சரிபார்ப்புகளும்

குறைவான டீசல் விலையைக் கொண்ட பாகிஸ்தான் தவிர்த்து தெற்காசியப் பிராந்தியத்தில் பெற்றோல் மற்றும் டீசலுக்கான விலை இலங்கையிலயே குறைவு என அமைச்சர் குறிப்பிடுகிறார். 

இந்தக் கூற்றை மதிப்பிடுவதற்கு இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (CPC)இந்திய பெற்றோலியம் திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு கூடம் (PPAC)பாகிஸ்தான் அரச எண்ணெய் நிறுவனம் (PSO)பங்களாதேஷ் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (BPC)மாலைதீவு அரச வர்த்தக அமைப்பு (STO)பூட்டான் அரச வர்த்தகக் கூட்டுத்தாபனம் லிமிடெட் (STCBL)குயன்செல் ஒன்லைன் மற்றும் காத்மண்டு ருடே ஊடகச் செய்திகள் மற்றும் globalpetrolprices.com தரவுத் தளத்தையும் FactCheck.lk ஆராய்ந்தது. 

பெற்றோல் மற்றும் டீசலின் வகையைப் பொறுத்து விலைகள் வித்தியாசப்படுவதுடன் பல   நாடுகள் பெற்றோலியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட எரிபொருளுக்கு குறைந்தபட்சம்   இரண்டு வகைகளை வழங்குகின்றனஒவ்வொரு நாட்டிலும் குறைந்த விலையில் சந்தைப்படுத்தப்பட்ட வகையின் விலையை நாடுகளுக்கிடையே (சமமான இலங்கை ரூபாயில்) FactCheck.lk ஒப்பிட்டது. 

உத்தியோகபூர்வத் தரவுகளின் பிரகாரம் அமைச்சர் இந்தக் கருத்தை வெளியிட்ட போது (அதாவது 20 ஜுலை 2021) இலங்கையில் ஒரு லீற்றர் பெற்றோலின் குறைந்தபட்ச விலை ரூ.157 ஆகும்அமைச்சர் இந்தக் கருத்தை வெளியிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னரான காலப்பகுதியில் விலைகளை சமமான இலங்கை ரூபாய்க்கு மாற்றிய போதுஆப்கானிஸ்தானில் ரூ.137.39, மாலைதீவில் ரூ.141.15 மற்றும் பாகிஸ்தானில் ரூ.147.18 ஆகக் காணப்பட்டது (OANDA பிரகாரம் 7 நாட்கள் சராசரி நாணய மாற்று  விகிதத்தினால் 19 ஜுலை 2021 மாற்றப்பட்டது). ஆகவே அமைச்சரின் கூற்றுக்கு மாறாக இந்த அனைத்து நாடுகளிலும் பெற்றோலின்   விலை இலங்கையை விடக் குறைவாக காணப்படுகிறது. 

வாகன டீசலின் குறைந்தபட்ச விலை இலங்கையில் லீற்றருக்கு ரூ.111 ஆகக் காணப்பட்டதுஇது அமைச்சர் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் பிராந்தியத்தில் குறைவாகக் காணப்பட்டது. 

தெற்காசியாவில் இலங்கையில் மட்டுமே டீசலின் விலை குறைவாகக் காணப்பட்டது என்ற    அமைச்சரின் கூற்று சரியாகும் (இது பாகிஸ்தானையும் விடக் குறைவாகும்). எனினும் பிராந்தியத்தில் இலங்கையில் மட்டுமே பெற்றோல் விலை குறைவு என்ற அமைச்சரின் வாதம் தவறாகும்ஏனென்றால் அவர் இந்தக் கூற்றை முன்வைத்த நேரத்தில் ஆப்கானிஸ்தான்மாலைதீவுபாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் பெற்றோல் விலை குறைவாகக் காணப்பட்டது. 

ஆகவே அவரது கூற்றை நாங்கள் ‘பகுதியளவில் சரியானது’ என வகைப்படுத்துகிறோம். 

*பகிரங்கமாகப் பொதுவெளியில் கிடைக்கக்கூடிய அண்மைத்தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே FactCheck.lk தனது முடிவுகளை எட்டுகின்றதுபுதிய தகவல்கள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் இந்த மதிப்பீடுகளை FactCheck.lk மறுபரிசீலனை செய்யும். 

 மூலம்

globalpetrolprices.comபெற்றோல் விலைகள்டீசல் விலைகள்பார்வையிடhttps://www.globalpetrolprices.com/ [last accessed 6 August 2021] 

பங்களாதேஷ் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்பெற்றோலியப் பொருட்களின் விலைஅட்டவணைபார்வையிடhttp://www.bpc.gov.bd/ [last accessed 12 August 2021] 

பூட்டான் அரச வர்த்தகக் கூட்டுத்தாபனம் லிமிடெட்பூட்டான் பெற்றோலியம்ராம்டோக்கோ எரிபொருள் சில்லறை விற்பனை நிலையம்பார்வையிட:https://www.stcb.bt/bhutanpetroleum.php [last accessed 6 August 2021] 

குயன்செல் ஒன்லைன்அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்தும் அதிகரித்து வருகிறதுஊடகச் செய்திபார்வையிடhttps://kuenselonline.com/increase-in-prices-of-essentials-remains-unabated/ [last accessed 12 August 2021] 

இந்திய பெற்றோலியம் திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு கூடம்பெற்றோலியம்விலைகள், 16.6.2017 முதல் மெட்ரோ நகரங்களில் பெற்றோல் மற்றும் டீசலின் சில்லறை விற்பனை விலைஅட்டவணை பார்வையிடhttps://www.ppac.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/PP_9_a_DailyPriceMSHSD_Metro.pdf  [last accessed 12 August 2021] 

மாலைதீவு அரச வர்த்தக அமைப்புசெய்திகள்அறிவிப்புகள்எரிபொருள் விலைகளில் மாற்றம், பார்வையிட:https://sto.mv/Media/Details/revision-of-fuel-price-ref-fr-2021 [last accessed 6 August 2021] 

காத்மண்டு ருடேவர்த்தகம்நேபாளத்தில் பெற்றோல் டீசலின் விலை 2021, ஊடகச் செய்தியைப் பார்வையிட: 

https://www.ktm2day.com/petrol-diesel-lpg-gas-aviation-fuel-price-in-nepal/ [last accessed 12 August 2021] 

பாகிஸ்தான் அரச எரிபொருள் நிறுவனம்பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்பொருட்களின் விலைபெற்றோலிய மசகு எண்ணெய்காப்பகம்பார்வையிட:https://psopk.com/en/product-and-services/product-prices/pol/pol-archives [last accessed 6 August 2021] 

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்கடந்த கால விலைகளைப் பார்வையிடுவதற்கு: http://ceypetco.gov.lk/historical-prices/ [last accessed 6 August 2021] 

OANDA, கடந்த கால நாணய மாற்று வீதங்கள்பார்வையிடhttps://www.oanda.com/fx-for-business/historical-rates [last accessed 6 August 2021] 

 

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது