පාඨලී චම්පික රණවක

ජපාන ණය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රණවක 100% ක් නිවැරදියි

"

රටක් හැටියට වැඩිම ණය අඩු පොලියට දීලා තියෙන්නේ ජපානය

අරුණ | ජූනි 16, 2020

true

නිවැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

FactCheck.lk මගින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවකගේ ප්‍රකාශය, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඇති විදෙස් ණය බැඳීම් පිළිබඳව බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් දත්ත භාවිතා කරමින් තක්සේරු කොට ඇත. ලබාගැනීමට ඇති දත්තවල සීමාවන් මත පදනම්ව, මෙම විශ්ලේෂණය 2005 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා ලැබුණු ණය සඳහා සීමා වී ඇත (නිදර්ශකය 1).

උක්ත කාලසීමාව ඇතුළතදී, ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කරවලින් පරිබාහිරව ණය ලබාගැනීම්වල වටිනාකම විෂයෙහි ගත් විට, සමස්තයක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාව ණය ලබාගෙන ඇති තුන්වෙනි විශාලතම මූලාශ්‍රය ජපානය විණි. තවදුරටත්, ජපානය චීනයට පසු දෙවෙනි විශාලතම ද්විපාර්ශ්වික ණය දෙන්නා ද, වී තිබිණි.

එසේම ජපානය වඩාත් වාසිදායක කොන්දේසි මත ණය දෙනු ලබයි. නිදර්ශක අංක 1 මගින් දක්වා ඇති ආකාරයට, චීනය සහ ලෝක බැංකුව වැනි බහුපාර්ශ්වික සංවිධාන ඇතුළු අනෙකුත් ණය දෙන්නන්ට වඩා සැලකිය යුතු තරම් අඩු පොළී අනුපාතිකයක් -එනම් 0.73% ක බර තැබූ සාමාන්‍ය පොළී අනුපාතිකයක්- යටතේ ජපාන ණය ලැබේ.

තවදුරටත් ගත් විට, (අ) සියලුම ජපාන ණයවල අගය ලැබෙන්නේ ජපන් යෙන්වලින් (JPY) වීම නිසාත්, මෙම සඳහන් කාල පරාසය තුළ ජපන් යෙන් එක ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව අගයෙන් පහළ වැටීම නිසාත්, ඇමරිකානු ඩොලරය විෂයෙහි ගත් විට ජපාන ණයෙහි සඵලදායී පොලිය තවත් අඩුවන අතර; (ආ) ණය නැවත ගෙවීම ඇරඹීමට පෙරාතුව සහන කාලසීමාවක් ලබාදීම වැනි සහනදායි කොන්දේසිද ජපාන ණය වෙත ඇතුළත් වේ.

මෙසේ බලන කළ, 2005-2019 කාල සීමාව තුළ, ජපානය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළම මට්ටමක ණය අවම පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ලබාදී ඇත.

එනිසා, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශය සත්‍ය යැයි අපි වර්ගීකරණය කරමු.

සැලකිය යුතුයි: මෙම කරුණු විමසුමට පාදකව ඇති ගණනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, වෙරිටේ රිසර්ච් වෙතින් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන්නට නියමිතව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සඳහා වන විදේශ මූල්‍යකරණයන් පිළිබඳ වාර්තාව (Financing infrastructure: Can “concessional” loans be too expensive?) පරිශීලනය කරන්න.

*FactCheck.lk හි නිශ්චය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම කරුණු සොයා බැලීමකදීම මෙන්ම මෙම කරුණු සොයා බැලීමේදීද වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ නම්, FactCheck.lk හි මෙම ඇගයීමද ඊට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීමට අප සූදානම්.

නිදර්ශකය 1: ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති විදෙස් ණය බැඳීම්, ණය දෙන්නා අනුව (2005-2019)

 

සටහන්:

  1. ඕනෑම කාලසීමාවක ඕනෑම විචල්‍ය මූලාංගයන් තිබෙනා පොලී අනුපාතික සහිත ණය, “විචල්‍ය පොලී අනුපාතික” ලෙසින් වර්ගීකරණය කොට ඇත.
  2. විචල්‍ය පොලී අනුපාතිකයන්, සඵලදායී LIBOR අනුපාතයන්+ ආන්තික අනුපාතයන් ලෙසින් ගණනය කෙරී ඇත. විචල්‍ය ණය මුදල් සඳහා සඵලදායී LIBOR අනුපාතය, ඉදිරි වසර දහයක (2020-2029 )කාලයට, සය මසක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර LIBOR අනුපාතය සඳහා සාමාන්‍ය ප්‍රක්ෂේපිත අනුපාතයක් මත අනුපාතිකයන් පදනම් වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙහි වර්තමාන අගය (PV) අධීක්ෂණ මෙවලම තුළින් කළ ගණනය කිරීම්වලට අනුව ලබාගෙන ඇත.
  3. වෙනස් වාරික/කාලසීමාවන් සඳහා වෙනස් වූ පොලී අනුපාතික ඇති බහු පොලී අනුපාතික සහිත ණය මුදල් සඳහා වන ඉහළම අනුපාතිකයන් උක්ත සංඛ්‍යාවන් ගණනය කිරීමට යොදාගෙන ඇති අතර, ණය සඳහා සේවා/උපදේශන ගාස්තු මෙම පොළී අනුපාතික තක්සේරුව සඳහා ඇතුළත් කෙරී නොමැත.


මූලාශ්‍රය